ABUIABACGAAgmYamtQUo1LP5iwcw_gE4fg

关于《天猫物流时效管理规范》变更的公示通知

文章附图

各位亲爱的会员:


      预售期间,部分商家为了提升买家物流体验在买家支付尾款前提前发货导致被误认为虚假发货。平台设置虚假发货赔付的初衷是希望规制商家非真实发货,针对上述商家自发进一步提升消费者物流体验且对消费者利益无损的情况,平台予以鼓励。现据此调整《天猫物流时效管理规范》的部分内容,增加虚假发货特殊情形的相关解释,特此公示。

本次调整于2020年11月8日进行公示通知并正式生效。

主要变更点如下:

感谢您对天猫的支持与关注!

                                                    2020年11月08日